تقدیر از کارکنان شرکت بهسوپویان

با حضور مدیران شرکت تامین نیروی بهسوپویان از کارکنان نمونه شاغل در شرکت شهر صنعتی و منطقه ویژه اقتصادی کاوه تقدیر شد
عکاس : جاپلقی
تاریخ : 1397/9/20

Template Design:Dima Group