آموزش اطفاء حریق

آموزش اطفاء حریق با حضور کارکنان حوزه معاونت امور شهری شرکت شهر صنعتی و منطقه ویژه اقتصادی کاوه برگزار شد
عکاس : جاپلقی
تاریخ : 1397/9/27

Template Design:Dima Group