جلسه هم اندیشی معاونت امور شهری

جلسه هم اندیشی مهندس آقازاده معاون امور شهری شرکت شهر صنعتی و منطقه ویژه اقتصادی کاوه با سرپرستان قسمتهای مختلف معاونت امور شهری برگزار شد.
عکاس : جاپلقی
تاریخ : 1397/9/13

Template Design:Dima Group