از فرزندان کارکنان معاونت امور شهری که در سال ۹۸ به سن تکلیف رسیده اند با اهدای لوح و جوایزی تقدیر شد


در آستانه ماه مبارک رمضان از فرزندان کارکنان معاونت امور شهری که در سال ۹۸ به سن تکلیف رسیده اند با اهدای لوح و جوایزی از سوی دکتر هاشمی مدیر عامل محترم شرکت شهر صنعتی و منطقه ویژه اقتصادی کاوه تقدیر شد.
عکاس : جاپلقی
تاریخ : 1399/2/8

Template Design:Dima Group