جلسه بررسی راهکار های افزایش سهم حمل و نقل کالا از طریق ریل در شهر صنعتی کاوه

طی جلسه ای با حضور مدیر عامل ، معاون امور شهری شرکت شهر صنعتی کاوه ، مدیر کل راه آهن قم ، مدیر عامل شرکت بین المللی حمل و نقل بر و بحر ، نمایندگان شرکت ترکیب حمل و نقل و مدیر گمرک منطقه ویژه اقتصادی کاوه راهکارهای افزایش سهم حمل و نقل کالا از طریق ریل در شهر صنعتی و منطقه ویژه اقتصادی کاوه مورد بررسی قرار گرفت.
عکاس : جاپلقی
تاریخ : 1399/2/9

Template Design:Dima Group