به مناسبت روز ملی خانواده؛ جشن بزرگ خانواده در شهر صنعتی کاوه برگزار شد

به مناسبت بزرگداشت روز ملی خانواده، جشن بزرگ خانواده در مجموعه ورزشی ، تفریحی بوستان ستایش شهر صنعتی کاوه برگزار شد.
عکاس : جاپلقی
تاریخ : 1398/6/7

Template Design:Dima Group