عملیات روسازی بتنی درزدار برای نخستین بار در جاده‌های استان مرکزی آغاز شد

مدیر عامل شهر صنعتی و منطقه ویژه اقتصادی کاوه درجریان بازدید دکتر میرزایی معاون استاندار مرکزی و فرماندار ساوه و مهندس حسینی شهردار ساوه گفت: مراحل مطالعاتی این طرح و اقداماتی مانند محاسبه ضخامت و مقاومت بتن،‌ شرایط آب و هوایی و جنس مصالح مصرفی با تلاش واحد فنی و مهندسی و همراهی این مجموعه، متخصصان کشوری انجام شد و در نهایت عملیات روسازی بزرگراه کوثر به روش رویه بتنی ساده درزدار(JPCP) مورد تایید قرار گرفت.
عکاس : جاپلقی
تاریخ : 1398/6/24

Template Design:Dima Group