جلسه کمیته مدیریت بحران شهر صنعتی کاوه برگزار شد

جلسه ستاد مدیریت بحران شهر صنعتی کاوه به ریاست مهندس عبدالکریمی و با حضور اعضای این ستاد با محوریت آمادگی جهت مقابله با حوادث غیرمترقبه ، در محل سالن جلسات معاونت امور شهری برگزار شد .
عکاس : جاپلقی
تاریخ : 1398/6/27

Template Design:Dima Group