بازدید از شرکت زرین جم مارینا

مهندس عبدالکریمی و مهندس امیدی ضمن دیدار با آقای میزبان مدیر عامل شرکت زرین جم مارینا (سان استار) از این واحد تولیدی بازدید کردند
عکاس : جاپلقی
تاریخ : 1398/6/26

Template Design:Dima Group