اولین همایش فصلی شرکت های گروه هلدینگ عمران و مسکن ایران برگزار شد

اولین همایش فصلی شرکت های گروه هلدینگ عمران و مسکن ایران با حضور مهندس خواجه دلویی معاون توسعه ساختمان و انرژی بنیاد مستضعفان، جناب آقای مهندس معزی مدیرعامل ، جناب مهندس کمیلی رئیس هیات مدیره و جناب آقای مومن عضوهیات مدیره و معاون مالی شرکت مادر تخصصی عمران و مسکن ایران به میزبانی شهر صنعتی کاوه برگزار شد .
عکاس : جاپلقی
تاریخ : 1398/4/30

Template Design:Dima Group