سفر یک روزه مدیرعامل شرکت عمران و مسکن ایران به شهر صنعتی کاوه

مهندس معزی، مدیرعامل شرکت عمران و مسکن ایران در سفری یک روزه، مهمان خانواده بزرگ کاوه بود. ایشان در بدو ورود به شهر صنعتی کاوه مورد استقبال مهندس صادقی زاده مدیر عامل و دکتر فرهاد هاشمی رئیس هیات مدیره شرکت و معاونان و مدیران شرکت شهر صنعتی کاوه قرار گرفت.
عکاس : جاپلقی
تاریخ : 1398/2/9

Template Design:Dima Group