تجلیل از فراگیران برتر آموزشی شرکت شهر صنعتی کاوه

طی مراسمی از فراگیران برتر آموزشی شرکت شهر صنعتی کاوه تجلیل شد.
عکاس :
تاریخ : 1397/11/28

Template Design:Dima Group