کسب مقام نخست تیم شرکت شهر صنعتی کاوه در مسابقات والیبال

تیم شرکت شهر صنعتی کاوه قهرمان مسابقات والیبال کارگری جام جام دهه فجر شد.
عکاس : جاپلقی
تاریخ : 1397/11/29

Template Design:Dima Group