بازدید سرپرست استاندارد استان مرکزی از منطقه ویژه اقتصادی کاوه

عصر امروز سرپرست استاندارد استان مرکزی از منطقه ویژه اقتصادی کاوه،هاب سوخت و راه آهن شهر صنعتی کاوه بازدید کرد.
عکاس :
تاریخ : 1397/11/24

Template Design:Dima Group