اجلاسیه 269 شهید کارگری استان مرکزی به میزبانی شهر صنعتی کاوه برگزار شد

اجلاسیه 269شهیدای کارگری استان مرکزی روز چهارشنبه به میزبانی شهر صنعتی کاوه در سالن ورزشی شرکت لاستیک پارس این شهر برگزار شد.
عکاس : جاپلقی
تاریخ : 1397/11/17

Template Design:Dima Group