بازدید مدیران محیط زیست از تصفیه خانه

بازدید مهندس جلالوندی مدیر کل دفتر ارزیابی محیط زیستی سازمان حفاظت محیط زیست کشور و همچنین مهندس میرزایی مدیر کل حفاظت محیط زیست استان مرکزی از تصفیه خانه فاضلاب شهر صنعتی کاوه
عکاس : جاپلقی
تاریخ : 1397/11/7

Template Design:Dima Group