گرامیداشت روز جهانی گمرک در منطقه ویژه اقتصادی کاوه

مراسم گرامیداشت روز جهانی گمرک ،در گمرک منطقه ویژه اقتصادی کاوه برگزار شد
عکاس : جاپلقی
تاریخ : 1397/11/6

Template Design:Dima Group