گزارش تصویری نمایشگاه بین المللی کیش

گزارش تصویری ازحضور منطقه ویژه اقتصادی کاوه در پنجمین نمایشگاه بین المللی معرفی فرصت های سرمایه گذاری کیش
عکاس : جاپلقی
تاریخ : 1390/1/0

Template Design:Dima Group