گزارش تصویری از پروژه خط انتقال آب

گزارش تصویری از پروژه خط انتقال آب از منطقه سید قلی به شهر صنعتی کاوه به طول 23 کیلومتر
عکاس : جاپلقی
تاریخ : 1397/10/23

Template Design:Dima Group