آغاز عملیات اجرای خط تلفن پدافند

آغاز عملیات اجرای خط تلفن پدافند شهر صنعتی کاوه به طول یک کیلومتر
عکاس : جاپلقی
تاریخ : 1397/10/11

Template Design:Dima Group