چهارشنبه, 05 مهر 1396

عکس روز

نظر خواهی

به نظر شما کیفیت مطالب ارائه شده در سایت چگونه است؟

سیستم جمع آوری فاضلاب در شهر صنعتی کاوه از سال 74 آماده بهره برداری و یک سال بعد ، در دی ماه سال 75 تصفیه خانه فاضلاب شهر صنعتی با حدود 100 مشترک رسماً به بهره برداری رسیده و از آن زمان تا کنون با کیفیت بسیار مطلوب در حال بهره برداری می باشد و تعداد مشترکین آن در حال حاضر بیش از 600 واحد صنعتی ، خدماتی و مجتمع های مسکونی می باشد.

مهمترین اهدافی که شرکت شهر صنعتی کاوه در بخش جمع آوری و تصفیه فاضلاب مد نظر داشته و بطور مستمر پیگیری می نماید بشرح ذیل می باشد :

1- فراگیر نمودن خدمات فاضلاب در حوزه تحت پوشش.

2- اقتصادی نمودن خدمات تصفیه فاضلابها و پایین آوردن قیمت تمام شده این فرآیند.

3- حفظ تعادل محیط زیست حوزه تحت پوشش.

4- پیش بینی لازم برای پاسخگوئی به نیازهای آتی حوزه تحت پوشش.

5- حفظ و توسعه بنیه مالی ، فنی و انسانی برای پاسخگوئی به مسئولیتها.

6- پاسخگوئی به مراجع قانونی ذیربط.

 (مهمترین برنامه شرکت شهر صنعتی جهت اجرایی نمودن اهداف بالا:

1- برنامه ریزی تعمیرات و نگهداری شبکه ها و تأسیسات.

2- رعایت استانداردها و ضوابط.

3- برقراری انشعابات بعد از مراحل فنی، قراردادی و قانونی.

4- تدوین برنامه های کنترل بحران.

5- کنترل حوادث و اتفاقات.

6- شناسائی و کنترل موارد وعوامل آلوده کننده خارج از استاندارد.)

 

بخش اول : معرفی تصفیه خانه :

ظرفیت تصفیه خانه : ظرفیت هیدرولیک :

1- دبی متوسط 27000 مترمکعب در روز.

2- دبی متوسط ساعتی 1125 مترمکعب در ساعت.

3- دبی ماکزیمم ساعتی 1600 مترمکعب در ساعت.

4- جامدات معلق ، 20250 کیلوگرم در روز.

فاضلاب خام مخلوطی از فاضلاب های صنعتی متفاوت و مجتمع های مسکونی می باشد.اما هر صنعتی که آلودگی پساب آن از استاندارد پیش بینی شده توسط شهر صنعتی کاوه فراتر رود باید دارای یک سیستم پیش تصفیه باشد تا بتواند قواعد و محدودیتها اعمال شده را رعایت نماید.

واحد های تصفیه خانه شهر صنعتی کاوه به ترتیب عبارتند از :

1- منهول ورودی / بای پس :

  این محفظه با یک دریچه فلزی به ابعاد 150 × 100 که در خط اصلی گذارده شده و یک سرریز جریان تجهیز شده است. در وضعیتهای اضطراری با بستن دریچه فلزی ، فاضلاب ورودی به سمت استخر ذخیره هدایت خواهد شد. اگر دبی ورودی از ظرفیت تصفیه خانه تجاوز کند، با تنظیم دریچه فلزی ، اضافه جریان به سمت استخر ذخیره بای پس خواهد شد.

2- آشغال گیری :

 شامل یک دستگاه آشغال گیری دستی که در روی کانال تعبیه شده وامکان تخلیه آشغال های جدا شده از فاضلاب را بصورت دستی امکان پذیر می سازد. همچنین در سمت دیگر کانال یک دستگاه آشغال گیر مکانیکی نصب شده که بصورت اتوماتیک توسط یک دستگاه کنترل کننده سطح آب و یک تایمر قابل تنظیم آشغال ها را از فاضلاب جدا می کند. آشغال ها در کانالی در پشت آشغال گیر جمع آوری و برحسب مقدار آشغال های جدا شده چندین بار در روز نظافت شده و بصورت روزانه به محل دفن ضایعات حمل می شود.

3- ایستگاه ترزیق اسید و باز ( آب و آهک ) :

 شامل مخازن تهیه اسید و آب آهک و پمپهای تزریق این مواد بوده و توسط یک کنترل کننده PH عمل تزریق اسید و باز در مواقع لازم صورت می گیرد.

4- ایستگاه تزریق مواد مغذی :

 شامل مخزن تهیه و پمپ تزریق بوده و درمواقع لزوم این مواد به پساب ورودی اضافه  می شود. لزوم تزریق این مواد در بخش بیولوژیکی توضیح داده خواهد شد.

5- کانال دانه گیر :

 جهت حذف ذرات شن و ماسه، پساب ورودی در کانال مستطیلی شکل هدایت شد کف این کانال قیفی بوده و ذرات بر اثر نیروی وزن خود در این کانال ته نشین می شوند و توسط پمپهای مستغرق که در روی یک پل نصب شده اند بصورت پیوسته در حال تخلیه می باشند و براساس نوع فاضلاب ورودی در روز چندین بار تخلیه خواهند شد.

6- تانک خنثی سازی :

شامل یک دستگاه میکسر با توان 22 کیلو وات که بصورت پیوسته عملیات مخلوط کردن پساب را بعهده دارد ، این عمل هم از ته نشین شدن مواد معلق در این حوضچه جلوگیری می نماید و هم در صورت تزریق اسید یا باز باعث مخلوط کردن و همگن شدن فاضلاب

می شود.

7- دستگاه اندازه گیری دبی ورودی :

 شامل یک آرام کننده جریان بوده و براساس امواج صوتی ارسالی درهر لحظه دبی ورودی را اندازه گیری کرده و روی تابلوی اطاق کنترل نمایش می دهد.

8-  تانکهای ته نشینی اولیه :

 شامل پاروبکهای لجن روب و سطح روب که توسط یک پل متحرک دائماً در روی حوضچه در حال چرخش می باشند و پساب ورودی پس از ته نشین شدن مواد معلق آن توسط این پاروبکها به مرکز حوضچه هدایت شده و توسط خط لوله که در کف حوضچه تعبیه شده به ایستگاه پمپاژ لجن خام هدایت می شوند و لجنها و آشغال های روی سطح نیز توسط قیفی که در روی حوضچه می باشد به ایستگاه پمپاژ لجن هدایت می شود.

9- ایستگاه پمپاژ لجن خام اولیه :

شامل دو دستگاه پمپ لجن کش 5/7 کیلو وات که لجنهای ته نشین شده در ته نشینی اولیه را ( لجن خام اولیه ) توسط یک خط لوله به حوضچه هاضم لجن پمپاژ می نماید.

10- تانکهای هوا دهی :

دو تانک هوا دهی مجزا، مجهز به 10 دستگاه هوادهی سطحی افقی mammot rotors و دستگاه اندازه گیری اکسیژن محلول و سرریز های اتوماتیک و دستی می باشد. پیکر بندی هوادهی بگونه ای است که عمل نیتریفیکاسیون و دی نیترویفیکاسیون همراه با حذف BODانجام می شود ، توان منصوب در هر تانک برای ایجاد جریانی بیش از 4% متر در ثانیه و اکسیژن محلول 5/-5/2 میلی گرم در لیتر تخمین زده می شود. در روش تصفیه هوازی با استفاده از میکرو ارگانیزمها که عمدتاً باکتریها هستند مواد آلی تثبت شده و مواد آلی کربندار محلول و کلوییدی به گازهای مختلف و بافت سلولی تبدیل می شوند و چون وزن مخصوص بافت سلولی کمی بیشتر از آب است ، سلولهای حاصل را می توان با ته نشینی ثقلی از مایع تصفیه شده جدا کرد.

نکته مهمی که باید به آن توجه کرد این است که تا زمانی که بافت سلولی تولید شده از مواد آلی از محلول جدا نشود تصفیه کمال نیست زیرا بافت سلولی ، که خود آلی است ، در پساب خروجی به منزلة BODاندازه گیری می شود، اگر بافت سلولی جدا نشود ، تنها تصفیه ای که صورت پذیرفته تبدیل باکتریایی بخشی از ماده آلی موجود به محصولات نهایی گازی شکل مختلف است. متأسفانه در بعضی از مواقع پیش تصفیه موجود در کارخانجات بعد از مراحل خنثی سازی و حذف مواد زاید ( مواد معلق ، ذرات ته نشین شده حاصل از فرآیند تصفیه ، روغن و... ) مواد زاید جدا شده را به شبکه تخلیه می نماید و در واقع علاوه بر اینکه تمام زحمات در مراحل پیش تصفیه به هدر می رود مشکلات زیادی را نیز برای تصفیه خانه شهر صنعتی بوجود می آورند . 

11- تانکهای ته نشینی ثانویه :

شامل پاروبکها لجن روب در کف و سطح روب در روی سطح بوده و دائماً توسط پل متحرک در روی حوضچه در حال چرخش با سرعت بسیار پایین می باشد ، مخلوط لجن و پساب تصفیه شده از هوادهی وارد آن شده و لجن فعال را جدا و طبق اندازه گیریهای انجام شده توسط آزمایشگاه مقداری از آن توسط پمپهای اسکرو برگشت و مازاد آن به حوضچه هاضم هوازی منتقل می شود.

12- ایستگاه پمپاژ لجن فعال :

شامل دو دستگاه پمپ حلزونی ( اسکرو) با کنترل کننده فرکانسی به ظرفیت 170 تا 850 مترمکعب در ساعت ( 15 تا 75 درصد دبی ورودی فاضلاب ) که لجنهای فعال ته نشین شده را به داخل تانک هوادهی و یا به حوضچه هاضم انتقال می دهد.

13- حوضچه و اتاق کلر زنی :

شامل کپسولهای 500 کیلویی گاز کلر، بوستر پمپها ، رگلاتور ، تابلوی تغییر وضعیت اتوماتیک ، کلریناتور خلأ گاز وآنالیزور گاز کلر بوده و جهت ضد عفونی کردن فاضلاب کلر به صورت گازی به مقدار مناسب به فاضلاب تصفیه شده تزریق می شود و پس از زمان تماس کافی کلر گازی با پساب تصفیه شده ، آب کلر زده شده وارد حوضچه ذخیره نهایی می شود.

14- حوض هاضم هوازی لجن :

شامل 5 دستگاه هوادهی سطحی افقی ( ماموت روتور ) و دستگاه اندازه گیری اکسیژن محلول و سر ریزهای اتوماتیک ودستی می باشد و با زمان ماند طولانی بیش از 10 روز لجنهای پمپاژ شده به آن تثبیت شده ( فاز خود خوری ) و نهایتاً لجن تثبیت شده وارد حوضچه تغلیظ می شود .

15- تغلیظ کننده لجن :

شامل پاروبکهای لجن روب در کف که توسط یک پل دائماً در حال چرخش در داخل حوضچه بوده و لجنهای ته نشین شده را به مرکز حوضچه انتقال و از طریق خط لوله به ایستگاه پمپاژ لجن منتقل می نماید.

16- ایستگاه پمپاژ لجن تغلیظ شده :

شامل دو دستگاه پمپ لجن کش 5/7 کیلو وات بوده و لجنها تثبت شده را بر روی بسترها پمپاژ می نماید. 

 

17- بسترهای لجن خشک کن :

 با توجه به موقعیت مناسب منطقه و دارا بودن آب و هوای گرم و خشک لجنهای به غلظت 3 تا 4 درصد بر روی بسترهای شنی و خاکی پمپاژ می شود و پس از یک دوره مناسب کاملاً خشک و تخلیه می شوند. در مورد استفاده از لجنهای خشک شده با توجه به اینکه حداقل 50% از فاضلاب ورودی به تصفیه خانه صنعتی می باشد ( طبق اندازه گیریهای انجام شده این لجنها حاوی مقادیر زیادی آهن ، کروم و دیگر فلزات سنگین و نیز مواد آلی حذف نشده می باشند ) غیر قابل استفاده بوده در صورتیکه اگر پساب ورودی به تصفیه خانه فقط شهری ( فاضلاب بهداشتی ) باشد لجنهای جدا شده کود بسیار مناسبی برای زمینهای کشاورزی می باشند.

18- لاگون ذخیره نهایی :

پساب تصفیه شده وارد لاگون شده و پس از زمان ماند بیش از سه روز جهت مصارف فضای سبز در جنگل شهر صنعتی پمپاژ می شود.

 

بخش دوم : خطوط شبکه فاضلاب موجود در شهر صنعتی کاوه و نحوه نمونه برداری از شرکتها :

 

شبکه فاضلاب شهرصنعتی یک سال قبل از راه اندازی تصفیه خانه در سال 1374 آماده بهره برداری بوده و در ابتدای راه اندازی تصفیه خانه تنها 100 مشترک در بخشهای صنعتی ، مسکونی و خدماتی داشته است و درحال حاضر بیش از 600 مشترک در بخشهای مختلف دارد وکلیه فاضلابها را پس از جمع آوری توسط شبکه های فرعی از طریق یک خط لوله اصلی وبصورت ثقلی به سمت تصفیه خانه در قسمت جنوبی شهر صنعتی منتقل می نماید. شبکه فاضلاب شهر صنعتی شامل یک خط لوله اصلی در منتهی الیه بخش شرقی شهر صنعتی واقع شده وقطر خطوط از ابتداء 400 میلی متر شروع و در انتهاء به 1000 میلی متر به داخل تصفیه خانه ختم می شود . خطوط فرعی از خیابانها یکم تا بیست سوم از غرب به شرق شهر صنعتی فاضلابهای داخل خیابانها را جمع آوری کرده و به شبکه اصلی میریزند. برای انشعاب دادن به شرکتها و طبق قرارداد فاضلاب ، کلیه انشعابهای فرعی جهت متصل شدن کارخانجات به شبکه از قبل آماده و در صورت آماده نبودن بلافاصله پس از مراجعه مشترک وارائه قرارداد فاضلاب با شرکت شهر صنعتی منهول ارتباطی سریعاً ساخته و آماده بهره برداری شده و مشترک از طریق این منهول به شبکه فاضلاب متصل می شود. نمونه برداری ، نگهداری ، بازرسی و ارائه کلیه خدمات از طریق این منهول به مشترک داده می شود. همچنین خطوط فاضلاب در نقاط مسکونی و تجاری آماده بهره برداری می باشد و کلیه فاضلابهای نقاط مسکونی و تجاری پس از جمع آوری از طریق خطوط لوله به شبکه اصلی منتقل می شوند.

بعضاً به دلیل عدم رعایت واحد های تولیدی در خطوط انتقال فاضلاب گرفتگی ایجاد شده و باعث سر ریز شدن فاضلاب به سطح خیابان و یا آن واحد تولیدی می شود که اینگونه موارد تلفنی به تصفیه خانه و یا به دفتر شهر صنعتی اطلاع داده می شود ، با توجه به حساسیت بلافاصله پس از مشخص نمودن مکان مورد نظر و بررسی موضوع نسبت به اعزام تیم با تجهیزات جهت رفع گرفتگی اقدام می گردد معمولاً گرفتیگها به دو روش بر طرف می شود:

1- توسط چنگک ضایعاتی که باعث گرفتگی شده اند پاکسازی شده و پس از تخلیه مسیر مورد نظر با تانکر آب شستشو داده می شود و یا :

2- گرفتگی توسط روش بالا برطرف نشده که در اینصورت منهول بعد از منهول گرفته شده باز و پس از تخلیه هوای داخل آن شستشو منهول با آب توسط توپی انسداد لوله انتقال فاضلاب مسدود وآب با فشار زیاد بوسیله فشار پمپهای واترجت و یا ماشینهای آتش نشانی به صورت معکوس داخل لوله منتقل شده و ضایعاتیکه باعث گرفتگی شده اند را داخل لوله به بیرون از منهول منتقل می نماید و در ادامه پس از رفع گرفتگی با تانکر آب مسیر مورد نظر شستشو داده می شود . 

بخش سوم : استفاده مجدد از فاضلاب تصفیه شده و چگونگی محاسبه فاضلاب بهاء :

 

رشد بیش از حد جمعیت ، نیاز به آب را برای ارتقاء سطح بهداشت عمومی ، توسعه کشاورزی و صنعت را بیش از بیش افزایش داده است . در حال حاضر که در بیشتر کشورها با کمبود آب مواجه هستند دو عامل انتقال آب از راه دور و توجه به نمک زدایی از آبهای شور مورد توجه قرار گرفته است . تکنولوژی های نمک زدایی از آبهای شور در دنیا هنوز در حدی نیست که بتوان بصورت اقتصادی از آبهای شور تمام مصارف زندگی را تأمین نمائیم. یکی از مهمترین منابع آبی که از دیر باز بعنوان رفع کمبود آب اجتماعات دردنیا مورد توجه قرار داشته استفاده مجدد از فاضلاب تصفیه شده است وقتی آبی با کیفیت و مشخصات بهتر در اختیار نباشد ، می توان از آبهای با کیفیت نازلتر استفاده نمود معمولاً اینگونه آبها را از فاضلاب تصفیه شده به دست می آورند .

مهمترین مصارف مجدد فاضلاب تصفیه شده عبارتند از : 

1- مصارف کشاورزی .

2- مصارف صنعتی .

3- تغذیه مصنوعی آبهای زیر زمینی.

4- پرورش ماهی و مسائل تفریحی.

مصرف مجدد فاضلاب تصفیه شده در موارد غیر شرب فوائد زیر را نخواهد داشت:

- کاستن از محدودیت منابع آب .

- تقلیل بار آلودگی آبهای دریافت کننده فاضلاب و درنتیجه استفاده بهتر و بیشتر از این آبها.

- تأمین آب در مواردی که می توانیم از آبهای با کیفیت نازلتر استفاده کنیم.

- در موارد مصرف فاضلاب تصفیه شده برای کشاورزی ، هزینه فسفات آنها صرفه جوئی می شود.

- در نقاطی که به علت برداشت بی رویه آبهای زیر زمینی سطح سفره ها افت نموده ، مصرف مجدد فاضلاب از افت زیادتر این سفره ها جلوگیری می نماید.

کشور ایران و بالاخص شهر صنعتی کاوه در منطقه ای احداث شده که با آب و هوای گرم و خشک ، ازنظر منابع آبی ( با توجه به خشک سالی های چند سال اخیر ) بسیار محدود بوده و برداشت بی رویه از سفره های موجود در منطقه ، سطح آب این سفره ها را به شدت کاهش داده و بر روی کیفیت آب خام برداشتی نیز تأثیر گذاشته است. براین اساس از زمان راه اندازی تصفیه خانه فاضلاب شهر صنعتی ، استفاده مجدد از پساب تصفیه شده بطور جدی پیگیری و نهایتاً با ایجاد یک خط انتقال برگشت پساب که با هزینه بسیار سنگین احداث شده ، از تابستان سال 1383 این خط مورد بهره برداری قرار گرفته است و آب مورد نیاز جهت آبیاری پارک جنگلی را از محل تصفیه خانه به پارک جنگلی پمپاژ می نماید . موارد مصرف این آب در مرحله اول آبیاری فضای سبز شهر صنعتی و در مراحل بعد تأمین آب واحد های صنعتی نیازمند می باشد. سالیان زیادی است که از پساب تصفیه شده برای آبیاری گیاهان استفاده و مصرف آن بالاخص در مناطق کم آب رو به افزایش می باشد. فاضلاب تصفیه شده در صورتی می تواند به عنوان یک منبع آب قابل استفاده شود که تدابیر لازم اتخاذ شده و تأثیر دراز مدت آن روی کل منبع آب از نظر افزایش شوری ، مواد غذایی گیاهی و عناصر کمیاب منظور شود در صورتی که فاضلاب تصفیه شده تحت یک مدیریت صحیح مورد بهره برداری قرار گیرد ، مواد غذایی و عناصر کمیاب موجود در آن می تواند به عنوان یک سرمایه در کشاورزی به شمار رود در کاربرد فاضلاب تصفیه شده فرض بر این است که حداقل عملیات تصفیه به نحو مطلوب و با کمترین نوسان در آلودگی انجام گرفته باشد. همچنین فاضلاب تصفیه شده می تواند به عنوان یک منبع آبی کمکی قابل استفاده در نظر گرفته شود کاربرد مخلوطی از آب آبیاری و فاضلاب تصفیه شده تحت یک مدیریت صحیح ، در مقایسه با تخلیه پساب تصفیه شده در رودخانه ها و سایر آبها از پتانسیل آلودگی خواهد کاست .

 

 

 مهمترین شاخص هایی که در استفاده از فاضلاب تصفیه شده مد نظر می باشند عبارتند از :

1- مشخصات فیزیکی که شامل مواد معلق رنگ و بو می باشد.

2- مشخصات شیمیایی که شامل BOD & COD حذف نشده باشد.

3- مشخصات بیولوژیکی که شامل باکتریها ، ویروسها و سایر اورگانیسمها می باشد. 

در یک تصفیه خانه فاضلاب صنعتی رعایت نکردن استانداردها تعریف شده منجر به تغییرات شدید در این مشخصات شده بطوریکه باعث غیر قابل استفاده شدن فاضلاب تصفیه شده می شود و مهمتر از آن کار تصفیه را با مشکلات زیادی مواجه می کند و در صورت ادامه تخلیه آلودگی بالا، منجر به از کار افتادن تصفیه خانه می شود. طی دو سال گذشته قسمت عمده پارک جنگلی با پساب تصفیه شده از تصفیه خانه شهر صنعتی آبیاری شده است که کمک زیادی به ذخیره آب شرب بوده بطوریکه هیچ قطعی آبی به دلیل کمبود آب شرب به غیر از موارد قطع برق و بعضاً شکستگی خطوط انتقال نداشته ایم. با تمام مشکلاتی که در زمینه رعایت نکردن بعضی ازصنایع مستقر در شهر به استانداردهای تعیین شده ورودی فاضلاب خوشبختانه تمامی این مشکلات را که بعضاً با اخطارها نیز برای شرکتهای خاطی همراه بوده ، پشت سرگذاشته و توانستیم این مدت را با کمترین مشکل آبی پشت سربگذاریم ولی با ادامه روند تخلیه پسابهای شدیداً آلوده که توسط بعضی از صنایع برای تصفیه خانه بوجود می آید و عملاً عملیات تصفیه خانه را مختل می نماید و منجر به افزایش هریک از سه مشخصه بالا می شود آب استحصالی از پساب را غیر قابل استفاده می نماید.

بخش چهارم : چگونگی محاسبه فاضلاب بهای واحد های تولیدی :

 

فاضلاب بهای کارخانجات با درنظر گرفتن دو عامل 1- مقدار فاضلاب ( دبی فاضلاب ) 2- عدد آلودگی که مجموع عوامل آلوده کننده بوده وحاصل جمع مواد معلق موجود در فاضلاب ، COD و Oilمی باشد و برای محاسبه شارژ ماهیانه بکار می رود . درصد تبدیل آب به فاضلاب ( دبی فاضلاب ) براساس مقدار آب مصرف شده جهت مصارف بهداشتی فرآیند تولید و آب مصرف شده جهت آبیاری فضای سبز و مجموع آلودگی آن طبق نمونه برداری انجام شده از پساب کارخانه و آنالیز نمونه توسط آزمایشگاه تصفیه خانه شهر صنعتی مشخص می شود .

جهت تعیین دبی فاضلاب کارخانجات به روش زیر عمل می شود :

- کارخانجاتی که فقط پساب بهداشتی دارند درصد تبدیل با توجه به تعداد کارگران داشتن یا نداشتن آشپزخانه و میزان فضای سبز موجود در کارخانه مشخص می شود بعنوان مثال اگرکارخانه ای فقط فاضلاب بهداشتی داشته و هیچ فضای سبزی در کارخانه نباشد طبق استاندارد 70% آب مصرفی کارخانه تبدیل به فاضلاب می شود ولی از آنجائیکه در اکثر کارخانجات آب زیادی برای آبیاری فضای سبز بکار می رود که این موضوع با بررسی قبوض آب مصرفی در سه ماهه آخر سال که هیچ گونه آبی برای فضای سبز بکار نمی رود و آب مصرفی در سه ماهه تابستان ، میزان مصرف آب برای فضای سبز تعیین شده در نتیجه از مقدار تبدیل آب به فاضلاب طوری کاسته می شود که متوسط تبدیل به فاضلاب در طول سال ( در فصل تابستان بیشتر و در فصل زمستان کمتر) در حد مقدار واقعی باشد معمولاً این درصد برای اینگونه واحد های تولیدی بین 10 تا 20 درصد کمتر از حد استاندارد می باشد .

- کارخانجاتی که علاوه بر فاضلاب بهداشتی ( که روش محاسبه آن دربالا آورده شده است ) فاضلاب حاصل از فرآیند تولید دارند ودر صد تبدیل آنها مجموع پساب بهداشتی و پساب صنعتی می باشد درصد تبدیل پساب صنعتی با توجه به فرآیند تولید ، نوع تولید، مقدار آب باقیمانده در محصول وکلیه احتمالات موجود مشخص می شود و علاوه بر آن می توان از جداولی که در کتابهای موجود می باشد ( مهندسی فاضلاب ) ومیزان پساب واحد های تولیدی مختلف را مشخص نموده اند استفاده نمود در تمام این مراحل ملاک محاسبه قبوض آب مصرفی کارخانه در طول یکسال می باشد.

- برای تعیین قیمت تصفیه هر مترمکعب فاضلاب کلیه هزینه های صرف شده برای تصفیه خانه را در طول دوره یکساله مشخص نموده و میزان پساب تصفیه شده در طول سال را با توجه به ظرفیت تصفیه خانه و با احتساب اینکه پساب فقط بهداشتی باشد را نیز مشخص و قیمت پایه اولیه محاسبه می گردد این قیمت برای کلیه واحد های تجاری ، مسکونی و نیز واحد های تولیدی که فقط پساب بهداشتی دارند بکار خواهد رفت بسیاری از واحد ها تولید پساب صنعتی داشته و عدد آلودگی آن را می توان با نمونه برداری تعیین نموده و با افزایش عدد آلودگی قیمت پایه اولیه نیز افزایش یافته ومیزان فاضلاب بهای آن نیز افزایش می یابد . متأسفانه در حال حاضر با بررسیهای بعمل آمده به غیر از شهرصنعتی کاوه بسیاری از شهرکهای صنعتی برای دریافت شارژ ماهیانه آلودگی کلیه واحدها ی تولید را یکسان و در صدی از آب مصرفی را برای تعیین فاضلاب بهاء بکار می برند که اینکار اعتراضات زیادی را برای واحدهای تولیدی که آلودگی آنها در حد پساب بهداشتی است در برداشته است. محاسبه فاضلاب بهاء براساس میزان آلودگی عامل مهمی جهت کنترل واحد های آلاینده بوده بطورئیکه خود مدیران صنایع برنامه ریزی جهت کاهش آلودگی را دردستور کار خود قرارداده و این موضوع را شدیداً پیگیری می نمایند و به هرمیزان که از آلودگی کم نمایند شارژ کمتری نیز پرداخت می نمایند.

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تغییر کد امنیتی

IMAGE
آگهی مناقصه عمومی ( یک مرحله ای)
یکشنبه, 15 اسفند 1395
شركت شهر صنعتي كاوه در نظر دارد ساخت سه دستگاه سوله دو دهانه  با کاربری انبار عمومی در منطقه ویژه اقتصادی کاوه  به ابعاد کلی هر سوله  135×60 متر (هر سوله 135×30×2 متر)  را از طریق برگزاری مناقصه عمومی به شرکت های صاحب صلاحیت در رشته ساختمان با رتبه حداقل 3 رتبه بندی شده توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری و یا کارخانجات ساخت اسکلت فلزی واقع در شهر صنعتی کاوه به شرط معرفی شرکت همکار حائز حداقل رتبه 3 در رشته ساختمان واگذارنماید. ادامه مطلب...
IMAGE
تیم تکواندوی دختران شهر صنعتی کاوه به مقام قهرمانی دست یافت
یکشنبه, 15 اسفند 1395
مسابقات چند جانبه  تکواندو بانوان به میزبانی شهر صنعتی کاوه برگزار شد. آرزو اسمیه مسئول برگزاری مسابقات گفت: این بازی ها با حضور چند تیم  در سالن ورزشی مسجد ام البنین برگزار شد که تیم دختران شهر صنعتی کاوه با شایستگی تمام به مقام قهرمانی دست یافت. ایشان  با اشاره به سطح کیفی مسابقات و انگیزه تیم کاوه بیان کرد: ره آورد تیم کاوه از این مسابقات، کسب سه مدال طلا و سه نقره و دو برنز بود. او ابراز امیدواری کرد که با حمایت مسئولین شهر صنعتی کاوه، راه برای میزبانی های بهتر و کسب مدال های خوش رنگ تر باز شود و در آینده ای نزدیک شاهد پیشرفت این رشته در سطوح بالاتر باشیم. مدیریت شهر صنعتی  و منطقه ویژه کاوه، این پیروزی را به همه دست اندر کاران و تیم تکواندوی دختران کاوه تبریک گفته و برای آنان ارزوی موفقیت روز افزون دارد. ادامه مطلب...
IMAGE
قهرمانی تیم والیبال شرکت شهر صنعتی کاوه در مسابقات دهه مبارک فجر
سه شنبه, 10 اسفند 1395
مسابقات والیبال به مناسبت دهه فجر انقلاب در ساوه با قهرمانی تیم شرکت شهر صنعتی کاوه به پایان رسید. در این دوره از مسابقات که با هماهنگی ادره کار شهرستان ساوه در سالن شرکت لاستیک پارس برگزار شد، بعد از تیم کاوه، تیم های پارس آمپول و بوتان به ترتیب به عناوین دوم و سوم دست یافتند. در این دوره از مسابقات دهه فجر، مسابقات فوتسال نیز برگزار شد که تیم شرکت شهر صنعتی کاوه به مقام چهارم دست یافت ادامه مطلب...
بهره برداری از مرجع تخصصی سوخت کشور در منطقه ویژه اقتصادی کاوه
چهارشنبه, 20 بهمن 1395
بهره برداری از مرجع تخصصی سوخت کشور در منطقه ویژه اقتصادی کاوه   طرح هاب سوخت به عنوان امتیاز ویژه و وجه تمایز منطقه ویژه اقتصادی کاوه با دیگر مناطق اقتصادی کشور بصورت رسمی در این منطقه اغاز به کار کرد. همزمان با  شروع دهه فجر با آغاز به کار رسمی گمرک اختصاصی سوخت کشور در منطقه ویژه اقتصادی کاوه به عنوان قطب صنعتی ایران، روزانه 200 دستگاه خودرو حامل سوخت از این منطقه صادر خواهد شد ادامه مطلب...
IMAGE
آگهی مناقصه عمومی
یکشنبه, 10 بهمن 1395
آگهی مناقصه عمومی شركت شهر صنعتي كاوه در نظر دارد اجرای روکش آسفالت و عملیات خاکی خیابان ها و معابر شهر و اجرای محوطه سازی بتنی( به میزان حدود 13500 تن آسفالت ، حدود 90000 مترمکعب عملیات خاکی ، حدود 38000 تن مصالح اساس و زیراساس ، حدود 36000 مترمربع تخریب و لکه گیری آسفالت ) را از طریق برگزاری مناقصه عمومی به شرکت های صاحب صلاحیت واگذارنماید ادامه مطلب...
IMAGE
مراسم معارفه مدیرعامل شرکت شهرصنعتی کاوه
یکشنبه, 07 شهریور 1395
برگزاری مراسم تودیع و معارفه مدیرعامل شرکت شهر صنعتی با حضور مدیرعامل شرکت عمران مسکن ایران و مدیران شرکت های تابعه، مراسم معارفه مدیرعامل شرکت شهرصنعتی کاوه برگزار شد. ادامه مطلب...
IMAGE
اولین محموله خودروهای سبک و سنگین وارداتی در منطقه ویژه اقتصادی کاوه
یکشنبه, 27 تیر 1395
 اولین محموله خودروهای سبک و سنگین وارداتی جهت ترخیص در منطقه ویژه اقتصادی کاوه تخلیه گردید ادامه مطلب...
آگهی مناقصه عمومی2
دوشنبه, 10 خرداد 1395
آگهی مناقصه عمومی شركت شهر صنعتي كاوه در نظر دارد طراحی (سازه، معماری و تأسیسات) و ساخت یک دستگاه سوله دو دهانه با کاربری انبار عمومی در منطقه ویژه اقتصادی کاوه به ابعاد کلی 135×60 متر (135×30×2 متر) را از طریق برگزاری مناقصه عمومی به شرکت های صاحب صلاحیت در رشته ساختمان با رتبه حداقل 3 رتبه بندی شده توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری با همکاری شرکت مهندسین مشاور در طراحی (با حداقل رتبه 2 در رشته ساختمان) واگذارنماید. ادامه مطلب...
IMAGE
استعفای مدیرعامل شرکت
سه شنبه, 04 خرداد 1395
 استعفای مدیرعامل شرکت شهر صنعتی کاوه ادامه مطلب...
تسهیلات رونق تولید
چهارشنبه, 29 ارديبهشت 1395
اطلاعیه سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی با موضوع «تسهیلات رونق تولید»   ادامه مطلب...
IMAGE
گمرک دیجیتال
سه شنبه, 06 بهمن 1394
    به همت روابط عمومی شرکت شهرصنعتی و منطقه ویژه اقتصادی کاوه، مراسم روز جهانی گمرک با حضور مدیران ارشد و مدیران گمرک منطقه ویژه اقتصادی کاوه، در دفتر گمرک آن منطقه برگزار شد. ادامه مطلب...
IMAGE
گزارش تصویری بازدید
سه شنبه, 29 دی 1394
گزارش تصویری بازدید اعضای هیات مدیره و مدیران ارشد شرکت عمران مسکن ایران از منطقه ویژه اقتصادی کاوه   ادامه مطلب...
آگهی مناقصه عمومی
سه شنبه, 24 آذر 1394
  آگهی مناقصه عمومی شركت شهر صنعتي كاوه در نظر دارد اجرای یکپارچه عملیات عمرانی( خرده کاری) نگهداشت شهر صنعتی را از طریق برگزاری مناقصه عمومی به شرکت های صاحب صلاحیت واگذارنماید .... ادامه مطلب...
اخذ مجوزها
دوشنبه, 16 آذر 1394
به اطلاع اشخاص حقیقی و حقوقی می رساند، منطقه ویژه اقتصادی کاوه موفق به اخذ مجوز ترخیص خودروهای سواری و انواع کامیون و مجوز برای اجرایی نمودن قسمت دارویی، غذایی و برق الکترونیک از مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه اقتصادی گمرک جمهوری اسلامی ایران شد. ادامه مطلب...
اخذ مجوز اجرایی نمودن قسمت دارویی، غذایی و برق الکترونیک
یکشنبه, 15 آذر 1394
به اطلاع كليه اشخاص حقيقي و حقوقي می رساند، منطقه ویژه اقتصادی کاوه موفق به اخذ مجوز برای اجرایی نمودن قسمت دارویی، غذایی و برق الکترونیک از مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه اقتصادی گمرک جمهوری اسلامی ایران شد. ادامه مطلب...
ساخت محوطه و ساختمان و نصب تجهیزات باسکول شماره 2
شنبه, 02 آبان 1394
ساخت محوطه و ساختمان و نصب تجهیزات باسکول شماره 2 در منطقه ویژه در زمینی به مساحت 2500 متر مربع ادامه مطلب...
امکان بهره برداری از دو انبار روباز بتنی منطقه ویژه اقتصادی کاوه
جمعه, 10 مهر 1394
ساخت دو انبار روباز بتنی به مساحت پانزده هزار متر مربع در منطقه ویژه اقتصادی کاوه در پایان شهریور 94 به پایان رسید و از اوایل مهر 94 در راستای اهداف استراتژیک شرکت، بهره برداری از آنها امکان پذیر شد. ادامه مطلب...
اخذ مجوز ترخیص خودرو منطقه ویژه اقتصادی کاوه
چهارشنبه, 08 مهر 1394
به اطلاع كليه اشخاص حقيقي و حقوقي دارای مجوز واردات خودرو، می رساند که منطقه ویژه اقتصادی کاوه موفق به اخذ مجوز ترخیص خودروهای سواری و انواع کامیون از مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه اقتصادی گمرک جمهوری اسلامی ایران شد. ادامه مطلب...
سالگرد عملیاتی شدن منطقه ویژه اقتصادی کاوه
سه شنبه, 29 ارديبهشت 1394
برگزاری اولین سالگرد عملیاتی شدن منطقه ویژه اقتصادی کاوه و افتتاح فاز 2 عملیاتی به گزارش روابط عمومی شرکت شهر صنعتی کاوه، در این مراسم که به مناسبت اولین سالگرد عملیاتی شدن منطقه ویژه اقتصادی کاوه برگزار شد، همراه با ارائه گزارشی از فعالیت های صورت گرفته و برنامه های آتی، در حضور مدیران شورایعالی مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی، مدیران امور گمرکی، استاندارد و تحقیقات صنعتی و نیز مدیران عامل صنایع فعال در منطقه، افتتاح فاز 2 منطقه ویژه اقتصادی کاوه صورت گرفت و از فعالیت های در حال اجرا در منطقه نیز بازدید شد. ادامه مطلب...
مراسم چهل و یکمین سالگرد تأسیس شرکت شهرصنعتی کاوه
پنج شنبه, 20 فروردين 1394
مراسم بزرگداشت چهل و یکمین سالگرد تأسیس شرکت شهر صنعتی کاوه و دیدار نوروزی همکاران در سال جدید کاری مقارن با میلاد بانوی دوعالم، حضرت فاطمه زهرا (س) در شهر صنعتی کاوه برگزار شد. ادامه مطلب...
برگزاری مراسم رونمایی باب الراس الشریف حرم حضرت عباس
دوشنبه, 17 فروردين 1394
برگزاری مراسم رونمایی باب الراس الشریف حرم حضرت عباس در شهرستان ساوه ادامه مطلب...
تعمیرات اساسی و تعویض قطعات فرسوده ایستگاه پمپاژ شماره 2
یکشنبه, 16 فروردين 1394
 با توجه به فرسودگی بخشی از لوله ها، اتصالات و کلکتور موجود در ایستگاه پمپاژ شماره 2 شهرصنعتی کاوه برای اولین بار در طول چهار دهه بهره برداری تعمیرات اساسی و تعویض قطعات مربوطه در طی 36 ساعت با تلاش همکاران شرکت با موفقیت به انجام رسید. ادامه مطلب...
پیام نوروزی رهبر
شنبه, 01 فروردين 1394
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در پیام نوروزی خطاب به ملت ایران، سال ۱۳۹۴ را سال «دولت و ملّت، همدلی و هم‌زبانی» نامگذاری کردند. ادامه مطلب...
اتصال مخزن بتونی 2000 مترمکعبی احداث شده ایستگاه پمپاژ شماره 1 به صورت کامل به شبکه
سه شنبه, 26 اسفند 1393
این مخزن جهت ذخیره آب و همچنین امکان صرفه جویی برق به خصوص در ساعات اوج بار و همچنین افزایش ضریب اطمینان انتقال آب از دشت سیدقلی به شهرصنعتی و منطقه ویژه اقتصادی کاوه در سال جاری احداث و در مورخ 93/12/20 مورد بهره برداری قرار گرفت.   ادامه مطلب...
اطلاعیه قطع موقت آب شهرصنعتی و اقدام به ذخیره سازی
سه شنبه, 21 بهمن 1393
  "اطلاعیه" به اطلاع تمامی صنعتگران و شهروندان محترم می رساند شرکت شهر صنعتی کاوه در نظر دارد در تاریخ های ذیل نسبت به تعمیرات اساسی در ایستگاههای پمپاژ آب اقدام نماید. لذا قبل از تاریخ های مذکور نسبت به ذخیره سازی آب اقدام نمائید تا در صورت قطع موقت از آب ذخیره شده در شرکت استفاده نمائید در ضمن شایسته است در ایام مذکور حداکثر صرفه جویی در مصرف آب به عمل آید. 8 صبح مورخ 93/12/20 لغایت 8 صبح 93/12/22 8 صبح مورخ 94/01/03 لغایت 8 صبح 94/01/05   ادامه مطلب...
بازدید مدیرکل محترم حسابرسی بازرسی گمرک ج.ا.ا و سرپرست گمرکات استان مرکزی ازمنطقه ویژه اقتصادی کاوه
پنج شنبه, 16 بهمن 1393
روز سه شنبه مورخ 93/11/14 جناب آقای میراشرفی مدیرکل محترم حسابرسی بازرسی گمرک ج.ا.ا  و سرپرست گمرکات استان مرکزی به همراه آقای دریکوند معاون محترم مالی و اداری گمرکات استان مرکزی از منطقه ویژه اقتصادی کاوه بازدید نمودند.  ادامه مطلب...
مراسم گرامیداشت روزجهانی گمرک در منطقه ویژه اقتصادی کاوه
دوشنبه, 06 بهمن 1393
 روز دوشنبه مورخ 93/11/6  مصادف با روز جهانی گمرک مراسمی با حضور معاون استاندار و فرماندار شهرستان ساوه، مدیران منطقه و گمرک منطقه و همچنین کلیه کارشناسان و کارکنان گمرک منطقه ویژه اقتصادی کاوه و ساوه برگزار شد. ادامه مطلب...
برگزاری جلسه زیست محیطی با حضور ریاست اداره حفاظت محیط زیست شهرستان ساوه و معاونت امور شهری شهر صنعتی کاوه بمناسبت هفته هوای پاک
چهارشنبه, 01 بهمن 1393
 این جلسه مورخ 1393/10/30 در محل ستاد معاونت امور شهری در خصوص موارد مرتبط با موضوعات زیست محیطی شهر صنعتی کاوه بویژه محل دفن جدید در منطقه جعفر آباد ،امکان استقرار سامانه پایش آنلاین هوای پاک در سطح شهر صنعتی و فعالیت تصفیه خانه مرکزی شهر صنعتی کاوه  برگزار گردید ادامه مطلب...
بازدید رئیس بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی از شهر صنعتی و منطقه ویژه اقتصادی کاوه
سه شنبه, 23 دی 1393
سعیدی کیا در بازدید از شهر صنعتی و منطقه ویژه اقتصادی کاوه: شهر صنعتی کاوه پتانسیل مناسبی برای رشد اقتصادی منطقه است   رئیس بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی، در بازدید از شهر صنعتی و منطقه ویژه اقتصادی کاوه، بر توسعه ظرفیت‌های شهر صنعتی کاوه در راستای رشد اقتصادی منطقه تأکید نمود. ادامه مطلب...
مدیرعامل شرکت شهر صنعتی و منطقه ویژه اقتصادی کاوه در حاشیه بازدید از منطقه ویژه اقتصادی کاوه
سه شنبه, 23 دی 1393
محمدرضا نجفی: منطقه ویژه اقتصادی کاوه فرصت بزرگ سرمایه‌گذاری صنعتی و اقتصادی در کشور مدیرعامل شرکت شهر صنعتی و منطقه ویژه اقتصادی کاوه در حاشیه بازدید رئیس بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی و استاندار استان مرکزی از این شهر، منطقه ویژه اقتصادی کاوه را فرصت بزرگ سرمایه‌گذاری صنعتی و اقتصادی در کشور برشمرد. ادامه مطلب...
استاندار استان مرکزی در بازدید از منطقه ویژه اقتصادی کاوه
سه شنبه, 23 دی 1393
محمدحسین مقیمی: منطقه ویژه اقتصادی کاوه قطب اقتصادی کشور در آینده ای نزدیک خواهد بود استاندار استان مرکزی در حاشیه بازدید از منطقه ویژه اقتصادی کاوه بیان داشت: منطقه ویژه اقتصادی کاوه، قطب اقتصادی کشور در آینده ای نزدیک خواهد بود. ادامه مطلب...
دومین بازدید ریاست محترم بنیاد مستضعفان طی 4 ماه اخیر از منطقه ویژه اقتصادی کاوه
سه شنبه, 23 دی 1393
روز دوشنبه مورخ 93/10/22 جناب آقای مهندس سعیدی کیا ریاست محترم بنیادمستضعفان انقلاب اسلامی با هیئت همراه از منطقه ویژه اقتصادی کاوه بازدید نمودند. ادامه مطلب...
شروع به ساخت دومین سوله انبار منطقه ویژه اقتصادی کاوه
چهارشنبه, 17 دی 1393
با عنایت به فعالیت رو به رشد منطقه ویژه اقتصادی کاوه و جهت تسهیل در روند واردات و صادرات کالا، ساخت انبار سر پوشیده به مساحت 3300 مترمربع با لحاظ نمودن استانداردهای لازم در دی ماه 1393 آغاز شد که به حول و قوه الهی و برنامه ریزیهای مدون مدیریتی و کارشناسی شده در ابتدای سال 1394 به بهره برداری خواهد رسید. ادامه مطلب...
بازدید مدیران عامل شرکت آرین موتور پویا و آرین دیزل پایا از منطقه ویژه اقتصادی کاوه جهت سرمایه گذاری
چهارشنبه, 17 دی 1393
با هماهنگیهای بعمل آمده با مدیر منطقه ویژه اقتصادی کاوه، روز سه شنبه مورخ 93/10/16 آقایان بی ریا مدیرعامل شرکت آرین موتور پویا و نیک مهر مدیر عامل شرکت آرین دیزل پایا به همراه هیئتی جهت سرمایه گذاری، از منطقه ویژه اقتصادی کاوه بازدید نمودند. ادامه مطلب...
برگزاری مسابقه دو به مناسبت هفته بسیج
شنبه, 08 آذر 1393
به مناسبت هفته بسیج یک دوره مسابقه دو استقامت بین کارکنان شرکت شهرصنعتی کاوه در صبح روز چهارشنبه به تاریخ 93/9/5 برگزار شد. ادامه مطلب...
کنفرانس فرصتهای ویژه اقتصادی و تجاری ایران و عراق
سه شنبه, 04 آذر 1393
دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران با مشارکت اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق در نظر دارد "کنفرانس فرصتهای ویژه و اقتصادی و تجاری ایران و عراق" را با حضور هیات های بلند پایه عراقی از اقلیم کردستان و وزارتخانه های بازرگانی، نفت، نیرو، راه، بانک مرکزی و اتاق های بازرگانی عراق برگزار نماید. ادامه مطلب...
بازدید معاون اقتصادی دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه از شهرصنعتی کاوه
چهارشنبه, 23 مهر 1393
روز سه شنبه مورخ 93/7/22 معاون اقتصادی و سرمایه گذاری دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی، مدیر کل امور واردات و مناطق ویژه گمرک ج. ا. ا.، مدیر کل حسابرسی و بازرگانی گمرک ج. ا. ا. و سرپرست گمرکات استان مرکزی و مدیر گمرک، مالیات و ارزش افزوده دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی از شهر صنعتی کاوه، منطقه ویژه اقتصادی کاوه و واحدهای تولیدی کاریزان خودرو و بهنام بازدید نموده ادامه مطلب...
تجلیل از پرسنل نیروی انتظامی شهرستان ساوه و شهرصنعتی کاوه
پنج شنبه, 17 مهر 1393
به مناسبت هفته نیروی انتظامی و به پاس زحمات بی شائبه دلاورمردان خدوم به میهن عزیزمان ایران اسلامی، صبح روز چهارشنبه مورخ 93/7/16 طی مراسمی با حضور معاون امورشهری شرکت شهرصنعتی کاوه در محل ساختمان اداری این معاونت از رئیس پلیس راه ساوه-تهران، فرمانده پاسگاه شهرصنعتی کاوه و نیز رئیس پلیس راه ساوه-همدان تجلیل و قدردانی بعمل آمد.        ادامه مطلب...
ارائه خدمات اداره استاندارد در محل شهر صنعتی کاوه
چهارشنبه, 16 مهر 1393
 قابل توجه صنعتگران و وارد کنندگان کالا در بخشهای بازرگانی، تولیدی و خدماتی منطقه ویژه اقتصادی کاوه .............  با تفاهم و توافق به عمل آمده فی­مابین منطقه ویژه اقتصادی کاوه با مدیر کل محترم اداره استاندارد و تحقیقات صنعتی استان مرکزی و رئیس گمرک منطقه ویژه اقتصادی کاوه، مقرر گردید کلیه خدمات اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان در حوزه واردات و صادرات، در محل شهر صنعتی کاوه و توسط دفتر استاندارد مربوطه و با همکاری آزمایشگاههای همکار مستقر درمحل انجام و ادامه مطلب...
اطلاعیه در خصوص مجوزهای گمرک منطقه ویژه اقتصادی کاوه
چهارشنبه, 16 مهر 1393
 ((اطلاعیه)) بدینوسیله به اطلاع کلیه شرکت های تولیدی، بازرگانی و خدماتی می رساند، گمرک منطقه ویژه اقتصادی کاوه از تاریخ 93/02/31 مجوزهای مندرج درماده 47 قانون امور گمرکی را از گمرک ج.ا.ا اخذ نموده و خدمات ذیل جهت رفاه حال صنعتگران و سرمایه گذاران در این گمرک ارائه می نماید. ادامه مطلب...
مراسم بزرگداشت 56 شهید کارگر و 4 شهید گمنام شهرصنعتی کاوه
سه شنبه, 15 مهر 1393
روز سه شنبه مورخ 93/7/15 مراسم بزرگداشت یاد و خاطره 56 شهید کارگر و 4 شهید گمنام شهرصنعتی کاوه با مشارکت و مساعدت حوزه مقاومت کارگری طریق القدس شهرصنعتی و شرکت شهرصنعتی کاوه در مسجد حضرت ام البنین (س) برگزار شد. ادامه مطلب...
اولين محموله ترانزيتي خارجي وارد منطقه ويژه اقتصادي كاوه شد
شنبه, 12 مهر 1393
روز شنبه مورخ 93/7/12 اولين كانتينر 40 فوتي حاوي كالاي تجاري كه تحت رويه ترانزيت خارجي از مبدا گمرك بازرگان به مقصد گمرك منطقه ويژه اقتصادي كاوه بارگيري شده بود به اين منطقه وارد گرديد.   ادامه مطلب...
نخستين محموله كالا وارد منطقه ويژه اقتصادي كاوه شد
پنج شنبه, 03 مهر 1393
روز چهارشنبه مورخ 93/7/2 نخستين محموله كالا به روش TIR وارد منطقه ويژه اقتصادي كاوه شد. اين محموله، كه شامل 11 تن پلي اتيلن متعلق به شركت سيم باف مي باشد، از طريق مرز بازرگان وارد كشور شده و در انبار منطقه ويژه اقتصادي كاوه تخليه گرديد.     ادامه مطلب...
بازدید معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت و هیأت همراه از شهرصنعتی کاوه
چهارشنبه, 02 مهر 1393
روز سه شنبه مورخ 93/7/1 معاون محترم امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت به همراه نماینده مردم شهرستانهای ساوه و زرندیه، تعدادی از مدیران کل وزارت خانه، رئیس اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان، معاون استاندار و فرماندار شهرستان ساوه، فرماندار زرندیه و نیز جمعی از مسئولین استانی از شهرصنعتی کاوه و تعدادی از صنایع مستقر بازدید نمود و از نزدیک با مشکلات واحدهای تولیدی آشنا شد. ادامه مطلب...
برگزاری جلسه شورای اداری شهرستان ساوه با موضوع اجرای پروژه فیبرنوری در شهرصنعتی کاوه
سه شنبه, 01 مهر 1393
جلسه شورای اداری شهرستان ساوه با حضور کلیه روسا و مسئولین ادارات دولتی و نهادهای مستقر در شهرستان، روز دوشنبه مورخ 93/6/31 در محل سالن اجتماعات فرمانداری شهرستان ساوه با دستور جلسه ارائه برنامه های شرکت مخابرات استان مرکزی در شهرستان ساوه با موضوع اجرای پروژه فیبرنوری در شهرصنعتی کاوه ادامه مطلب...
برگزاری مراسم غبارروبی مزار شهدای گمنام شهرصنعتی کاوه
دوشنبه, 31 شهریور 1393
 به مناسبت هفته دفاع مقدس و تجدید میثاق با شهدای انقلاب اسلامی و هشت سال دفاع مقدس، با مشارکت و همکاری شرکت شهرصنعتی کاوه و حوزه بسیج کارگری طریق القدس شهرصنعتی کاوه مراسم قرائت زیارت عاشورا و غبار روبی مزار شهدای گمنام شهرصنعتی کاوه صبح روز دوشنبه مورخ 93/6/31 با حضور خانواده های معظم شهدای شهرستان ساوه و بسیجیان و نیز مدیران شرکتهای مستقر در شهرصنعتی برگزار گردید. ادامه مطلب...
بازديد رياست محترم بنياد مستضعفان از شهرصنعتي و منطقه ويژه اقتصادي كاوه
شنبه, 29 شهریور 1393
روز چهارشنبه مورخ 93/6/26 جناب آقاي مهندس سعيدي كيا، رياست محترم بنياد مستضعفان انقلاب اسلامی به همراه جناب آقاي برزگري، رياست محترم بنياد علوي و هيئت همراه از شهرصنعتي كاوه (منطقه ويژه اقتصادي كاوه) بازديد به عمل آوردند. ادامه مطلب...
انتخاب شرکت صنایع سلولزی ماریناسان به عنوان واحد صنعتی نمونه استان مرکزی در سال 1393
چهارشنبه, 12 شهریور 1393
شرکت صنایع سلولزی ماریناسان به عنوان واحد صنعتی نمونه استان مرکزی در سال 1393 انتخاب و از جانب استاندار محترم مورد تقدیر قرار گرفت. شرکت شهرصنعتی کاوه ضمن تبریک این موفقیت، از حسن تدبیر و تلاش مدیریت و کارکنان آن واحد قدردانی می نماید و از درگاه خداوند تبارک و تعالی توفیق روز افزون آن مجموعه را آرزومند است. ادامه مطلب...
تقدیر سازمان حج و زیارت از مدیریت هتل شهرصنعتی کاوه
یکشنبه, 26 مرداد 1393
اداره آموزش سازمان حج و زیارت استان مرکزی از مدیریت هتل شهرصنعتی کاوه جهت همکاری در زمینه پیشبرد آموزش فراگیران تقدیر نمود. ادامه مطلب...
بازدید استاندارمحترم استان مرکزی از صنایع شهرصنعتی کاوه و منطقه ویژه اقتصادی کاوه
شنبه, 25 مرداد 1393
جناب آقای مهندس مقیمی استاندار استان مرکزی روز شنبه مورخ 93/5/25 از شرکتهای كيش چيپس، سينا كاشي، برج سازان و همچنین منطقه ویژه اقتصادی کاوه بازدید نمود. ادامه مطلب...
مراسم تودیع و معارفه رئیس گمرک شهرستان ساوه
شنبه, 25 مرداد 1393
مراسم توديع و معارفه رييس گمرک شهرستان ساوه، روز پنج شنبه مورخ 93/5/23 باحضور معاون استاندار و فرماندار شهرستان ساوه، مدیر کل گمرکات استان مرکزی و جمعی از مسئولین در هتل بین المللی کاوه برگزار شد. در اين مراسم, ضمن قدرداني از خدمات جناب آقای مسعود صالحی، رييس سابق گمرک شهرستان ساوه, جناب آقای حسین شریفی به ‌عنوان رييس جديد گمرك این شهرستان معرفي گردید. ادامه مطلب...
بخشنامه امور مالیاتی کشور در خصوص عدم شمول مالیات و عوارض ارزش افزوده برای اشخاص حقیقی و حقوقی در محدوده مناطق ویژه
چهارشنبه, 22 مرداد 1393
  بخشنامه امور مالیاتی کشور در خصوص عدم شمول مالیات و عوارض ارزش افزوده برای اشخاص حقیقی و حقوقی در محدوده مناطق ویژه در ادامه مطلب قابل دریافت می باشد. ادامه مطلب...
IMAGE
اسناد شرکت در مسابقه طراحی سردر ورودی منطقه ویژه اقتصادی کاوه
دوشنبه, 20 مرداد 1393
 پیرو آگهی برگزاری مسابقه با موضوع "طراحی سردر ورودی منطقه ویژه اقتصادی کاوه" واقع در بلوار شهدای شهر صنعتی کاوه، اسناد مربوطه از لینک ذیل قابل دانلود می باشد. دریافت اسناد شرکت در مسابقه ادامه مطلب...
اقامه نماز عید فطر در شهرصنعتی کاوه و مراسم ختم دسته جمعی قرآن
یکشنبه, 12 مرداد 1393
نماز عید سعید فطر صبح روز سه شنبه مورخ 93/5/7 با حضور گسترده و پرشور مؤمنین و نمازگزاران محترم شهرصنعتی کاوه به امامت حجت الاسلام سلمانی در مجتمع حضرت ام البنین (س)  برگزار شد. ادامه مطلب...
اطلاعیه سازمان تامین اجتماعی شعبه 2 ساوه
دوشنبه, 06 مرداد 1393
احتراماً پیرو اطلاعیه سازمان تامین اجتماعی شعبه 2 ساوه، به اطلاع کلیه کارفرمایان و بیمه شدگان محترم که در محدوده ضلع شمالی بلوار امام خمینی (ره) واقع گردیده اند می رساند: ادامه مطلب...
ثبت صورتجلسه مجمع عمومی سالیانه شرکت شهرصنعتی کاوه
چهارشنبه, 01 مرداد 1393
مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت شهرصنعتی کاوه برای دوره مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1392 در روز شنبه مورخ 1393/4/7با حضور اکثر سهامداران در محل دفتر مرکزی شرکت برگزار گردید و صورتجلسه مربوطه در تاریخ  1393/4/31به ثبت رسید. ادامه مطلب...
برگزاري مراسم گراميداشت شبهاي قدر و شهادت امام علي(ع) در شهرصنعتی کاوه
دوشنبه, 30 تیر 1393
مراسم احیاء و لیالی پر برکت قدر و شهادت حضرت علی(ع) با حضور ساکنان شهرصنعتی و عاشقان امیرمومنان در شهرصنعتی کاوه برگزار گردید. ادامه مطلب...
بازدید استاندارمحترم استان مرکزی از صنایع شهرصنعتی کاوه و منطقه ویژه اقتصادی کاوه
دوشنبه, 23 تیر 1393
جناب آقای مهندس مقیمی استاندار استان مرکزی روز یکشنبه مورخ 93/4/22 از شرکتهای سان استار، زرین برگ پرشیا، زرین سلولز، پارلو و همچنین منطقه ویژه اقتصادی کاوه بازدید نمود. ادامه مطلب...
گردهمایی بزرگداشت روز قوه قضائیه
سه شنبه, 10 تیر 1393
به مناسبت گرامی داشت یاد و خاطره شهدای هفتم تیر،شهید مظلوم آیت الله دکتربهشتی و72 تن از یاران باوفای امام(ره) و همچنین روز قوه قضاییه و تجلیل از مسئولین و کادر خدوم این قوه در شهرستان ساوه،مراسمی در روز شنبه مورخ 93/4/7 در محل هتل شهرصنعتی کاوه با حضور معاون استاندار و فرماندار شهرستان ساوه و ریاست دادگستری و دادستان شهرستان ساوه و به میزبانی شرکت شهرصنعتی کاوه برگزار شد. ادامه مطلب...
برگزاری سمینار "شیوه اداره مطلوب تشکل های اقتصادی"
سه شنبه, 20 خرداد 1393
به اطلاع کلیه صاحبان محترم صنایع و تولیدکتتدگان گرامی مستقر در شهرصنعتی کاوه می رساند: ادامه مطلب...
اطلاعیه- قابل توجه سرمایه گذاران، صاحبان صنایع، بازرگانان و تجار
یکشنبه, 18 خرداد 1393
با استعانت از خدای متعال به اطلاع می رساند منطقه ویژه اقتصادی کاوه موفق گردید طی مجوز شماره 93/35817 مورخ 93/02/31 مأموریت یابد تا نسبت به ارائه رویه های مندرج در ماده 47 قانون امور گمرکی به شرح ذیل خدمت رسانی نماید: ادامه مطلب...
قابل توجه واحدهای تولیدی مستقر در شهرصنعتی
شنبه, 17 خرداد 1393
در راستای اجرای تفاهم نامه منعقده فی مابین شرکت و بانک تجارت، شرکتهایی که دارای شرایط زیر بوده و از سوی شرکت شهرصنعتی معرفی گردند، بانک آمادگی پرداخت تسهیلات به آنها را دارد: ادامه مطلب...
تست
شنبه, 10 خرداد 1393
نمتبمکنیبکزر ادامه مطلب...
دعوت از صاحبان صنایع جهت بررسی و پایش محیط کسب و کار بنگاههای تولیدی در شهرصنعتی کاوه
یکشنبه, 04 خرداد 1393
دبیرخانه مرکز خدمات سرمایه گذاری استان مرکزی در نظر دارد نسبت به پایش محیط کسب و کار بنگاههای تولیدی کوچک و متوسط استان با هدف شناسایی و اولویت بندی مهمترین موانع و مشکلات اداری و اجرایی پیشروی توسعه صنعت و سرمایه گذاری در استان اقدام نماید. ادامه مطلب...
برگزاری مراسم اعتکاف در شهرصنعتی کاوه
شنبه, 03 خرداد 1393
همزمان با ایام البیض ماه رجب مراسم معنوی و روحانی اعتکاف همگام با سایر نقاط میهن عزیز اسلامی و با حضور چشمگیر شهروندان محترم شهرصنعتی کاوه بخصوص نوجوانان و جوانان از 13 تا 15 ماه رجب در مسجد حضرت ام البنین (س) این شهر برگزار گردید. ادامه مطلب...
مجوز واردات کالا برای منطقه ویژه اقتصادی کاوه توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران صادر شد.
سه شنبه, 30 ارديبهشت 1393
با توجه به فراهم شدن بستر و امکانات مورد لزوم و به منظور حمایت از صنعت، خدمات و تجارت  که موضوع فعالیت منطقه ویژه اقتصادی می باشد در سالی که مزین به عنوان "اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی" می باشد مجوز کلیه رویه های مربوطه توسط معاونت محترم امور گمرکی گمرک ج. ا. ا. صادر و ابلاغ شد. ادامه مطلب...
IMAGE
کسب سومین تقدیرنامه توسط شرکت شهر صنعتی کاوه
چهارشنبه, 17 ارديبهشت 1393
طی مراسمی که به همین مناسبت در روز دوشنبه 92/12/05در سالن همایشهای صداوسیما برگزار گردید.تقدیرنامه توسط آقای مهندس شافعی معاون محترم وزیر صنعت ، معدن و تجارت و رئیس محترم هیأت عامل ایدرو به آقای مهندس نجفی مدیرعامل شرکت شهر صنعتی کاوه اعطا گردید شایان ذکر است این شرکت در سال 1390 موفق به اخذ تقدیرنامه ، در سال 1391 موفق به اخذ تقدیرنامه دوستاره و در سال1392 موفق به اخذ تقدیرنامه 3 ستاره گردیده است. ادامه مطلب...
IMAGE
پذیرش دانشجوی دوره مجازی دانشگاه امیر کبیر
شنبه, 06 ارديبهشت 1393
اطلاعیه پذیرش دانشجوی دوره های مجازی کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی امیر کبیر دانشگاه صنعتی امیر کبیر در نظر دارد اوایل خردادماه 1393 اقدام به برگزاری آزمون جهت پذیرش دانشجوی از راه دور ( الکترونیکی ) در مقطع کارشناسی ارشد در رشته های مختلف نماید. اسامی رشته های مورد پذیرش و شرایط مربوطه در صفحه اینترنتی کلینیک صنعتی دانشگاه صنعتی امیر کبیر به آدرس   www.aut.clinic.ir  در بخش معرفی خدمات (بخش آموزش های بلند مدت ) درج شده است. در صورت شرکت حداقل30 نفر دانشجو امکان استفاده از تسهیلات در حد نصاب قبولی وجود دارد.   ادامه مطلب...

استانداردها

اوقات شرعی


طراحی سایت و بهینه سازی سایت توسط نونگار