فراخوان همایش " تجربه کاوی اقتصاد مقاومتی "

به اطلاع می رساند، معاونت توسعه ساختمان و انرژی بنیاد در نظر دارد با برگزاری همایش " تجربه کاوی اقتصاد مقاومتی "  ویژه کارکنان بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی،با هدف جمع آوری، دسته بندی، ارزیابی و اشتراک گذاری تجربیات کارکنان ستاد و شرکت های بنیاد مستضعفان در چارچوب سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی اقدام کند.فلذا تمامی همکارانی که در این خصوص توانمندی دارند می توانند با توجه به محورهای همایش - پوستر در ضمیمه - مقالات خود را تا تاریخ 98/9/30 به سایت همایش ارسال کنند.

آدرس دبیرخانه همایش : بزرگراه رسالت،نرسیده به بزرگراه آفریقا، ساختمان مرکزی بنیاد مستضعفان، مرکز مقاومت بسیج 

آدرس سایت همایش: EM.IRMF.IR

ارسال مقالات تنها از طریق سایت امکان پذیر می باشد