فارسی English العربیه

ایستگاه اختصاصی راه آهن

 ایستگاه راه آهن اختصاصی شهر صنعتی و منطقه ویژه اقتصادی کاوه

ایستگاه راه آهن شهر صنعتی و منطقه ویژه اقتصادی کاوه با انشعاب از خط سراسری راه آهن کشور با برخورداری از تأسیسات مختلف اعم از: بارانداز کالا، انبار سرپوشیده ، باسکول 60 تن تریلی کش ، باسکول ریلی و سایر موارد به منظور فراهم کردن شرایط مناسب برای حمل و نقل کالا در مسیرهای منتهی به مقصدهای داخل و خارج ازکشور از محل این ایستگاه  نقش مهمی در توسعه این منطقه ایفا می نماید.در بخشی از این محل با موافقت گمرک جمهوری اسلامی ایران ترمینال تخصصی صادرات مواد سوختی و مشتقات نفتی با عنوان هابِ سوخت راه اندازی شده است.