فارسی English العربیه

ایستگاه برق

شبکه توزیع برق

 

  شهر صنعتی کاوه دارای یک پست برق 230 کیلوولت می باشد که به شبکه سراسری وصل است و 3 پست 63 کیلوولت از آن تغذیه می کنند. این شبکه با فیدر های خصوصی و عمومی برق واحد های صنعتی – تجاری –مسکونی و خدماتی را تامین می کند .

با ایجاد زیرساخت ها پروژه برق رسانی موجب شده است تا در مقایسه با سایر مناطق و شهرهای صنعتی کشور شهر صنعتی کاوه از توانمندی بی‌نظیری در حوزه تأمین انرژی برخوردار باشد. استقرار یک پست برق ۴۰۰ کیلو ولت ، یک پست برق ۲۳۰ کیلوولت و ۴ پست برق ۶۳ کیلو ولت بیانگر این امر مهم است.