فارسی English العربیه

آبرسانی

آب مصرفی واحدهای صنعتی، مسکونی ، تجاری، خدماتی و آموزشی و ... مستقر در شهر صنعتی کاوه از طریق چاه ها و قنات موسوم به قنات آق دره تأمین می شود به صورتیکه با اجرای خط لوله پلی اتیلن سایز 400 میلیمتر به طول حدود 15 کیلومتر آب قنات به ایستگاه پمپاژ کاوه یک به ظرفیت 4000 مترمکعب واقع در منطقه سیدقلی که به فاصله حدود 20 کیلومتر از شهر صنعتی کاوه قرار دارد منتقل می شود . البته آب 12 حلقه چاه موجود در منطقه سیدقلی نیز توسط لوله هایی از جنس آزبست، چدن داکتیل و پلی اتیلن به این ایستگاه به عنوان ایستگاه اولیه پمپاژآب شهر صنعتی کاوه منتقل می شود . آب پمپاژ شده از ایستگاه کاوه یک در زمان های پیک مصرف (اوایل تیرماه تا اواخر مهرماه) به ایستگاه پمپاژ کمکی ظفر به ظرفیت 2000 مترمکعب در فاصله حدود 7 کیلومتری از این ایستگاه به جهت تقویت فشار و دبی آب انتقالی پمپاژ می شود و در غیر اینصورت (زمان های کم مصرفی آب) به صورت مستقیم  به ایستگاه پمپاژ کاوه 2 به ظرفیت 12000 متر مکعب واقع در شهر صنعتی کاوه (حدود 20 کیلومتری) پمپاژ می شود و سپس این ایستگاه از دو مسیر ایستگاه کاوه 3 واقع در خیابان چهارم به ظرفیت 15000 متر مکعب و ایستگاه کاوه 6 و کاوه 7 واقع در منطقه ویژه اقتصادی کاوه هر کدام به ظرفیت 2000 مترمکعب که در سال های اخیر با توسعه منطقه ویژه ساخته شده اند را تغذیه می کند و همچنین ایستگاه کاوه 3 نیز ایستگاه پمپاژ کاوه 4 واقع در منطق مسکونی به ظرفیت 10000 متر مکعب و نیز ایستگاه کاوه 4 مخزن شماره 5 به ظرفیت 10000 متر مکعب واقع در شمال شهر صنعتی کاوه را تغذیه می کند.

طی سال های اخیر به جهت بهبود کیفیت آب قنات آقدره، پروژه فیلتر شنی نیز در ایستگاه کاوه یک با دو بستر شنی اجرا گردیده که این امر علی رغم افت سطح آب چاه ها و کاهش کیفیت آب آن ها باعث افزایش کیفیت آب ارسالی به شهر صنعتی کاوه شده است .

شایان ذکر است طی ده سال اخیر با افزایش واگذاری زمین و نیز توسعه منطقه ویژه اقتصادی کاوه ، علاوه بر توسعه شبکه آب و فاضلاب در داخل شهر، پروژه خط انتقال آب (چدن داکتیل سایز 500 میلیمتر) به طول حدود 24 کیلومتر و نیز خرید منابع آبی جدید (چند حلقه چاه جدید) در راستای افزایش ظرفیت آب انتقالی به شهر صنعتی کاوه تا حدود 700 لیتر در ثانیه انجام شده است.

حیات صنایع در گرو تامین آب است و می توان طرح انتقال آب به شهر صنعتی را به عنوان طرح ماندگار در چهار دهه فعالیت این مجموعه نام برد.

پروژه خط انتقال آب به شهر صنعتی کاوه  به عنوان بزرگترین طرح شهر صنعتی کاوه طی چند دهه گذشته آماده بهره برداری است. وبا توجه به اینکه خط انتقال قبلی از شهر ساوه عبور می کند و قدیمی و فرسوده می باشد  ، با تلاش شبانه روز مجموعه شرکت شهر صنعتی کاوه پروژه خط انتقال آب از تیر ماه سال گذشته از مزرعه سید قلی به شهر صنعتی کاوه بطول 700/22 کیلو متر آغاز شد ، پروژه آبرسانی به شهر صنعتی کاوه با هدف افزایش ظرفیت انتقال از 350 لیتر بر ثانیه به 700 لیتر بر ثانیه وبا اجرای این طرح مشکل تامین آب بخش صنعت در تابستان به حداقل می رسد..جنس لوله های بکار گرفته شده در این طرح ، ۵۰۰  میلی متر چدن داکتیل بوده است.با توجه به مشکل بیکاری در کشور  به منظور توسعه اشتغالزایی  و تسهیل در بخش سرمایه گذاری ،شرکت شهر صنعتی تمام توان خود  را برای فراهم ساختن زیرساختها بکار گرفته که سرمایه گذاران دغه دغه زیرساختی نداشته باشند. و با توجه به نامگذاری  امسال  مبنی بر  حمایت از کالای ایرانی از سوی  مقام معظم رهبری این مهم رسالت شرکت شهر صنعتی کاوه را به عنوان یک قطب اشتغال زایی و تولید کالای ایرانی در تحقق شعار امسال دوچندان می کند .