فارسی English العربیه

اداره پست

دفتر پیشخوان خدمات دولت شهر صنعتی کاوه  که در سال ۱۳71 با مدیریت عبدالرضا خلج  کار خود را آغاز نمودو هم اکنون با 7 پرسنل مشغول ارائه خدمات به شهروندان و صاحبان صنایع می باشد.

تلفن:086-42344000و42342020

1.پست بانک:ارائه کلیه خدمات بانکی/پرداخت کلیّه قبوض/

2.مخابرات:تلفن همراه؛تلفن ثابت

3.برق:اشتراک پذیری؛قبض المثنی؛قطع و وصل وتسویه حساب وتغییر نام

4. خدمات پستی:ارائه کلیه خدمات پستی

5.خدمات ایرانسل وفروش سیم کارت وکارت شارژوغیره

6. خدمات اینترنت،رایانه ای 

7. گاز:اشتراک پذیری؛قبض المثنی؛تغییر نام و تسویه 

8. دارائی: ثبت اظهارنامه مالیاتی ؛ مالیات بر مشاغل خودرو

9. آب:اشتراک پذیری؛تغییر نام

10. ثبت احوال

11-تاکسی سرویس