فارسی English العربیه

پمپ بنزین

جایگاه عرضه فرآورده های نفتی در شهر صنعتی كاوه با متراژ 8000 مترمربع براساس بررسی مطالعات و كارشناسی جهت خدمت رسانی به صنایع و ساكنین شهر صنعتی كاوه با رعایت تمامی موازین ایمنی ساخته شده است.