فارسی English العربیه

مرکز درمانی

درمانگاه شهرصنعتی و منطقه ویژه اقتصادی کاوه به واسطه صنعتی بودن شهر واحتمال وقوع حوادث مختلف ناشی از فعالیت های صنعتی، وظیفه خطیر درمانی کارکنان و ساکنان شهر صنعتی را عهده دار است.
این مرکز درمانی در زمینی بالغ بر ۲۰۰۰ مترمربع و زیر بنای حدود ۱۰۰۰ مترمربع دارای بخش های مختلف شامل اورژانس، پزشك عمومی، آزمايشگاه تشخيص طبی، دندانپزشكی، داروخانه، بهداشت حرفه ای و همچنين خانه بهداشت با تجهيزات و امكانات مناسب است که به ساكنان شهر صنعتی كاوه خدمت ‏رسانی می‏ کند.