فارسی English العربیه

شرکت بین المللی نورتوشه

شرکت بین المللی نورتوشه در راستای جلب و حمایت سرمایه گذاریهای خارجی در سال 1378 با مشارکت شرکت سنور الکتریک ترکیه (دارنده نام تجاری Arnica) تاسیس گردیده است.

زمینه اصلی فعالیت این شرکت ساخت و فروش لوازم خانگی کوچک با نام های تجاری پارس خزر و سایا میباشد.

دفتر مرکزی:

تهران - کیلومتر 11 جاده مخصوص کرج - مجتمع پارس شید - ساختمان پارس خزر- شرکت بین المللی نورتوشه

کدپستی: 1389835316

تلفن: 44904617-009821

 

کارخانه:

شهرک صنعتی ساوه خیابان بیست و سوم

کدپستی:3914353451

تلفن:2345475-0098864