فارسی English العربیه

شركت صنايع ريخته گري ايران

شركت صنايع ريخته گري ايران در تاريخ 17 آبانماه 1354 جهت تأسيس واحد توليدي قطعات ريخته گري مربوط به صنايع خودرو سازی و سايرمحصولات صنعتي به ثبت رسید. در سال 1358وزارت صنايع و معادن موافقت اصولي خود را با تأسيس شركت ريخته گري اعلام و در سـال 1363 نيز وزارت صـنايع سنگين موافقت اصولي خود را تحت شمـاره 52778 اعلام و پروانه تأسيس به شماره 17255-7 مورخ1366/03/25 صادر گردید. راه انـدازي و توليـد آزمايـشي از 15 ارديبـهشت سال1366آغـاز و از نيـمه دوم سـال 1366 بهـره برداري به صـورت انبوه از خطوط توليدي شـركت آغازگرديد . پروانه بهـره برداري درتاريخ (7/30/ 1366) بشمـاره (53668 ) براي توليـد 14500 تن محصول در سال بنام شركت صادر گرديده است .

فعاليتهاي توليدي شركت از سال 1366 آغاز گرديد و عمده توليدات شركت انواع قطعات چدني خودرو از جمله بلوك سيلندر سرسيلندر ، ديسك ، كاسه ترمز ، فلايويل ، مانيفولد اگزوز و قطعات متنوع صنعتي ديگر مي باشد.شركت صنايع ريخته گري ايران علاوه بر بازارهاي داخلي محصولات خود را به خارج از كشور نيز صادر مي نمايد که ظرفیت تولید 30 هزار تن در سال را دارا می باشد

ماموریت ما

شركت صنايع ريخته گري ايران به عنوان يك شركت تخصصي در سطح بين المللي تلاش مي كند كند با اتكا به سرمايه انساني كارآمد ، متخصص و خلاق خود و نيز حفظ ارتقاء فرهنگ سازماني و ارزشهاي بنيادين ، با در نظر گرفتن نيازهاي حال و آينده ذينفعان ، ضمن تاكيد بر توليد و تامين انواع قطعات و خدمات ريخته گري چدني ، در جهت تامين نيازهاي مشتريان داخلي و خارجي از طريق به كارگيري ظرفيت هاي درون و بيرون سازمان در زنجيره اصلي تامين خودروسازان قرار گيرد و ضمن تاكيد بر حفظ محيط زيست و رعايت اصول صنعت سبز و انجام مسئوليت هاي اجتماعي خود براي كليه ذينفعان به ويژه سهام داران و مشتريان خلق ارزش نموده و با ارائه محصولات جديد با استفاده از تكنولوژي هاي نو همواره به دنبال افزايش سهم بازار و توسعه كمي و كيفي محصولات در سطح ملي و بين المللي مي باشد. 

شركت صنايع ريخته گري ايران در زميني به مساحت 000ر150 متر مربع در شهرصنعتي كاوه نزديك شهر ساوه (120 كيلومتري شهر تهران) واقع شده است .