فارسی English العربیه

شرکت مقره سازي ایران

شرکت مقره سازي ایران(سهامی عام) در تاریخ 1353/05/10 تحت شماره19281 با نام شرکت مانه(سهامی خاص) با مشارکت سازمان گسترش و نوسازي صنایع ایران به میزان60 %سهام و شرکت سهامی ساخت و تهیه کالاي آب وبرق(ساتکاب) به میزان40 %سهام و با سرمایه اولیه ده میلیون ریال در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسید. در تاریخ 1362/09/08 نام شرکت به شرکت مقره سازي ایران(سهامی خاص) تبدیل و در تاریخ 1361/07/02 ازسازمان گسترش منتزع و تابع وزارت صنایع شد و اختیارات اداره شرکت به سازمان صنایع ملی ایران واگذارگردید. در سال 1368 طبق مصوبه هیات محترم وزیران , کلیه اموال و حقوق مالی ایجاد شده از محل اعتبارات طرح عمرانی مقره سازي, به استناد ماده 48 قانون بودجه مصوب سال 1351 تماما به ساتکاب واگذار گردید. در سال 1376 شرکت مقره سازي ایران به سهامی عام تبدیل شده و سرمایه آن به مبلغ سه میلیارد و پانصد میلیون ریال افزایش یافت و در تاریخ 1377/12/22 در اجراي ماده3 آیین نامه اجرایی تبصره 35 قانون بودجه سال1377 ،51 درصد از سهام شرکت مقره سازي ایران به شرکت سرمایه گذاري توسعه صنعتی ایران , 12درصد به کارکنان شرکت و1 درصد به عموم مردم واگذار و در همان سال شرکت در سازمان بورس اوراق بهادار پذیرفته شد. در سال 1378 دفتر مرکزي شرکت به محل کارخانه مقره سازي ایران به شماره ثبت162 واقع در شهر صنعتی کاوه شهرستان ساوه منتقل گردید. معرفی شرکتهاي در حال واگذاري معرفی شرکتهاي در حال واگذاري سازمان خصوصی سازي 4 طرح توسعه 2500 تنی مقره سازي ایران که اختصاص به تولید انواع مقره هاي خاص مورد نیاز پستها و تجهیزات مربوطه می باشد در سال 1378 به تایید اداره کل صنایع استان مرکزي رسیده و پروانه تاسیس آن صادرشد و در سال 1379 براي راه اندازي فاز اول طرح توسعه سرمایه شرکت ازمبلغ سه میلیارد و پانصد میلیون ریال به مبلغ ده میلیارد و پانصد میلیون ریال افزایش یافت و در سال 1382 براي راه اندازي فاز دوم طرح توسعه سرمایه شرکت از مبلغ ده میلیارد و پانصد میلیون ریال به بیست وپنج میلیارد ریال افزایش یافت. شرکت مقره سازي ایران اولین تولید کننده انواع مقره پرسلانی(سرامیکی -چینی ،فشار قوي،متوسط و ضعیف) است و داراي بزرگترین کارخانه در نوع خود در خاورمیانه می باشد. این شرکت با دارا بودن پرسنل مجرب و با استفاده از تجهیزات مدرن و فن آوري پیشرفته، در طی تاریخچه خود به کیفبت، دوام محصولات (مطلوب) و نیز رضایت مشتریان توجه شایان کرده است. شرکت مقره سازي ایران داراي نیروي کار تعلیم دیده و با تجربه است و از پیشرفته ترین فن آوري در فرآیند تولید خود استفاده میکند. شرکت مقره سازي داراي وسیعترین طیف تولید مقره هاي بشقابی، سوزنی، آویزي یکپارچه، بوشینگ و برقگیر اتکائی ANSI ,ISIRI ,ASTM ,IN ، IEC د می باشد که مطابق با استانداردهاي جهانی مثل , D تولید میشون . موفقیت بیش از یک ربع قرن ابن شرکت، در تولید مقره هایی با کیفیت عالی، مقرون حمایت بی وقفه مشتریان و تامین کنندگان مواد اولیه و تلاش همکاران ما می باشد.