فارسی English العربیه

شرکت پارس فنر

تاریخچه شرکت پارس فنر:

شركت پارس فنر (سهامي خاص) با استفاده از مدرنترين ماشين آلات فنرسازي دنيا از كشورآلمان و با حمايت وزارت صنايع در سال 1363با مجوز توليد 3500 تن انواع فنر تخت خودرو ، واگن قطار ، تريلرهاي كشاورزي و انواع فنرهاي پارابوليك خودروهاي سنگين تاسيس گرديد و درسال 1367 توانست به مرحله بهره برداري رسيده و توسط معاون محترم رئيس جمهور وقت افتتاح گرديد.

شركت پارس فنر درسـال 1383 توانـست با دريـافت مجوز طرح توسعه از وزرات صنايع استان مركزي و افزايش سرمايه گذاري و ايجاد سالن توليد ، توسعه و خريد ماشين آلات جديد ظرفيت توليد را به 10000 تن درسال برساند.

شركت پارس فنر افتخار دارد باتوليد حدود 3000 نوع فنرهاي تخت و پارابوليك از صخامت 5 ميليمتر الي 50 ميليمتر مربوط به انواع خودروهاي سواري ، وانت ، كاميون ، اتوبوس، واگن قطار و تريلرهاي كشاورزي توانسته است قسمت عمده اي نيازهاي داخلي را تامين  و قسمتي ديگر از توليدات خود را صادر نمايد.