فارسی English العربیه

مشارکت در سرمایه گذاری

مراحل
• ارائه درخواست کتبی به معاونت حقوقی و خدمات واگذاری و فروش
• تکمیل فرم درخواست مجوز فعالیت و سرمایه گذاری و ارائه طرح توجیهی واحدهای تولیدی و خدماتی توسط متقاضی
• اخذ و ارائه معرفینامه صلاحیت صنفی از مراجع ذیصلاح توسط متقاضی
• تکمیل فرم پرسشنامه زیست محیطی
• بررسی طرح توسط مدیریت منطقه
• درخواست طرح موضوع سرمایه گذاری در کمیسیون فروش توسط مدیر منطقه.
• اعلام نتیجه کمیسیون و موافقت یا عدم موافقت اجرای طرح باذکر دلیل توسط معاونت حقوقی ، خدمات واگذاری و فروش
• انعقاد قرارداد فروش یا اجاره زمین صنعتی توسط معاونت امور حقوقی ، خدمات واگذاری و فروش سازمان مسئول منطقه ویژه.
• صدور مجوز تأسیس در صورت موافقت توسط سازمان مسئول منطقه ویژه
• پرداخت بهای زمین و سایر هزینه های مترتب توسط متقاضی
به منظور شروع هرگونه فعالیت اقتصادی در منطقه دریافت مجوز فعالیت اقتصادی از طریق سازمان مسئول منطقه الزامی می باشد . مجوز فعالیت اقتصادی به صورت مدت دار حداکثر یکساله و بر حسب نوع حوزه فعالیت ( صنعتی ، خدماتی و بازرگانی ) صادر و در صورت لزوم قابل تمدید است .
مدارک لازم به منظور صدور مجوز فعالیت اقتصادی در منطقه
– تصویر قرارداد خرید یا اجاره محل فعالیت یا سند مالکیت و یا تصویر قرارداد خدمات با واحدهای مستقر در منطقه.
– تصویر شناسنامه و کارت ملی متقاضی و در مورد اشخاص حقوقی تصویر آخرین روزنامه رسمی مؤید صاحبان امضاء مجاز و تصاویر مدارک شناسائی آنان .
– دو قطعه عکس متقاضی در مورد اشخاص حقیقی .
– ارائه معرفی نامه صلاحیت صنفی برای واحدهای خدماتی ، تجاری و صنعتی از مراجع ذیصلاح.
– تکمیل فرم درخواست مجوز فعالیت توسط متقاضی
– تکمیل فرم تعهدات دارنده مجوز .
– ارائه طرح توجیهی از نحوه سرمایه گذاری متقاضی مجوز فعالیت در منطقه به استثناء ارائه کنندگان خدمات موردی به واحدهای مستقر در منطقه( فرم شماره FRM-SZ-02).
– نقشه سایت پلان پیشنهادی برای واحد خدماتی و بازرگانی در قطع A1 .
– فیش واریزی به مبلغ تعرفه به حساب شماره ۰۱۰۶۰۸۶۳۶۴۰۰۱ شرکت شهر صنعتی کاوه نزد بانک ملی ایران
توجه : مدت اعتبار مجوز فعالیت اقتصادی در منطقه حداکثر یکساله بوده و در صورت نیاز متقاضی می باید یک ماه قبل از انقضاء آن با ارائه درخواست کتبی ، تقاضای تمدید آن را بنماید.
مراحل
– ارائه درخواست کتبی و معرفی شخص پیگیر به عنوان نماینده به سازمان مسئول منطقه
– ارائه آخرین روزنامه رسمی مؤید صاحبان امضاء مجاز و تصویر مدارک شناسائی ( کارت ملی و شناسنامه ) آنان ( برای اشخاص حقوقی )
– تکمیل فرم طرح توجیهی واحد های تولیدی و خدماتی( فرم FRM-SZ-02)
– تکمیل فرم تعهدات زیست محیطی ( فرم FRM-SZ-19)
– نقشه سایت پلان پیشنهادی واحد تولیدی در قطع A1
– ارائه تصویر قرارداد خرید زمین یا قرارداد اجاره واحد صنعتی
– ارائه صلاحیت صنفی از مراجع ذیصلاح
– فیش واریزی به مبلغ تعرفه ریال به حساب شماره ۰۱۰۶۰۸۶۳۶۴۰۰۱ شرکت شهر صنعتی کاوه نزد بانک ملی ایران
– فیش واریزی حقوق دولتی و حق تمبر عنداللزوم مطابق مقررات
* توجه : جواز تأسیس یکساله صادر و برای سال های بعد مطابق با مدت زمان مندرج در قراردادهای واگذاری زمین ، قابل تمدید می باشد
بر اساس تبصره ماده ۱۰ قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهموری اسلامی ایران مدیریت هر منطقه مجاز است حسب درخواست متقاضی ، گواهی مبدا برای کالاهای که از مناطق خارج می شوند با تائید گمرک ایران اقدام نماید. بانک های کشور مکلف به پذیرش این گواهی هستند.
خدمات انبارداری
منطقه ویژه اقتصادی کاوه با برخورداری از انبارهای سرپوشیده استاندارد و همچنین انبارهای روباز و ترمینال کانتینری خدمات لازم در این حوزه را به تولید کنندگان و تجار ارائه می نماید. با وجود بیش از ۵۰ هزار متر مربع انبار سرپوشیده و حدود ۳۰ هزار متر مربع انبار روباز شرکت های مستقر در منطقه را از سرمایه گذاری در حوزه انبار و در گیر شدن در فعالیت های تخصصی انبار داری بی نیاز کرده و با توجه به اقتصاد مقیاس هزینه تولید کننده کاهش پیدا کرده و امکان ارائه خدمات بهتر فراهم می گردد. حجم انبارها متناسب با نیاز در آینده گسترش پیدا خواهد کرد.
تخلیه و بارگیری کالاهای انبارش شده در انبارهای منطقه و همچنین استریپ و استافینگ کالا در منطقه (شامل ایستگاه راه آهن) با استفاده از اپراتورهای مربوطه و بهره گیری از تجهیزات و امکانات لازم و مناسب توسط منطقه مدیریت و انجام می شود.
بر اساس مجوز شماره ۹۵/۱۹۷۹۱۷ مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۲۸ گمرک جمهوری اسلامی ایران ، گمرک منطقه ویژه اقتصادی کاوه به عنوان گمرک تخصصی فرآورده های نفتی جهت انجام تشریفات صادراتی تعیین و مجوز انجام تشریفات گمرکی صادرات فرآورده ها و مشتقات نفتی مایع نفت و گاز را در راستای تسریع و سامان بخشی امر تشریفات گمرکی صادرات محموله های اشاره شده صادر و بدین ترتیب گمرک منطقه ویژه اقتصادی کاوه جایگزین گمرک غرب تهران گردید.

بر اساس ماده ۱۶ قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهموری اسلامی ایران و ۱۷ آئین نامه اجرائی این قانون و تبصره آن ، واحد کار و اشتغال مناطق ویژه اقتصادی تشکیل و بر اساس مقررات اشتغال مناطق ویژه اقتصادی به ارائه خدمات به شرکت های مستقر در منطقه و کارکنان ایشان اقدام می نماید. تکالیف قانونی مترتب با ادارات تعاون، کا و امور اجتماعی در سرزمین اصلی در مناطق ویژه اقتصادی از طریق این واحد پیگیری و اقدام می شود. هرگونه اختلاف ناشی از اجرای مقررات و قرارداد کار بین کارگر و کارفرما از طریق هیات رسیدگی پیش بینی شده مربوطه مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.

کتاب مجموعه صنعتی کاوه