فارسی English العربیه

قابل توجه همکاران گرامی

لطفا در اسرع وقت با هماهنگی واحد فناوری اطلاعات نسبت به تغییر رمز ورود به ایمیل سازمانی خود اقدام نمایید

رمز عبور خود را به درستی به حافظه سپرده یا درجایی امن نگهداری نمایید
 
 در صورت فراموشی رمز عبور نسبت به وارد کردن رمزهای مشابه یا بر اساس حدس و گمان خودداری نموده
و در صورت فراموشی رمز عبور سریعا از واحد فناوری اطلاعات درخواست تغییر رمز عبور نمایید

ایمیل سازمانی: